سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه

"هو الحق "

 

سلام...

گفتم دلم تنگ است،دلم هوایتان را کرده است

نامه ام از راه دور است و نزدیک

هیچ وقت انقدر دلم بی تابتان نبوده است...

انقدر دلتنگ نبوده است

انقدر برایتان ضعف نمی زده است!

انقدر هوای پاهایتان را لک زده برایش ندیده بودم

انقدر تار و پود صدایتان برایش تازه و نو نبوده است!

انقدر خاطره ی دست هایتانبرایش بوی باران نمی داده است!!

گفتم باران...

امروز باریدم همانقدر که سهراب برای قرن ها گفته است!

امروز خیس شدم...

همانقدر که دریا دل ماهی اش را خیس می کند!

امروز...

امروز...

جای شما بودن سخت است...

اگر خیلی خیلی ست،بدانید نبودنتان اینجا برایم همچون سیلی ست!!

ویران می کند فقدانتان هرچه آبادانی را...

بیدار می کندفریاد جداییتان،هرچه آمال ناب را...

کلام از احساس شما نشات گرفته است

درد که نامش درد است و هرآنچه بر آن بتازی باز هم درد است از همان دردهای شما نتیجه می شود

"پینه" را که می شناسید!

می دانم!

خوب می شناسید!

پینه که می بندد بر کف آن گوهرین دست هایتان

از عشق شما دلش به بستن است!

وگرنه چه باکی ست بستن آن همه رنج را...!!

مگر قحطی جاست که نمی بندد بر کف دست های دیگران اما 

برای شما اینچنین زیبا نقش می بندد!!

یا شاید "دست" با "دست" توفیق دارد!

اصلا بگزار ساده بگویم:

"هرچه دست فرشته تر پینه اش بیشتر"

"هرچه دست سپید تر پینه اش ضخیم تر"

"هرچه دست بالاتر،خدایش خودمانی تر"

گفتم خدا....

یادم آمد چهل شبی را که از برای رضایش نقاشی کشیدی بر صفحه زندگی ات طرحی از دلدادگی را!

یادم آمد آن همه سحر هنگام هایی که بی شیله و بی پیله

در آغوش یار دیرینه،دل ها دادی و ....

یادم آمد،هرچه بیشتر می نشستی،بیشتر دلت حال می آمد!!

یادم آمد....یادم آمد...یادم آمد صبر کن

همیشه می گفتی...سرت بالا باشد!

"مرد گریه نمی کند!"

پشتش دنیا دنیا حرف بود

پشتش کران کران آسمان چاییده بود!!

آری

سرت که بالا باشد،گریه ات بند می آید

سرت که بالا باشد،یکی هوایت را دارد که هواداری اش مرد می سازد و بس!

حالا تو هی بگو که مرد قافیه اش درد است!

اصلا قبول...!

اما می گویم:

"درد هم قشنگ است!"

گفته هایم تمام شد...!

اول دلتنگی

دوم باران

سوم خدا

پس تو بچین "سنگچین" زندگی ام را...!!

پی نوشت: دلم نوشت:

با خط اشک"پدر"

با خط دل "مادر"

دلم نوشت:دور باشد هر بلا از سرتان/لطف حق چتر و نگاه اش به تمام آسمان بر سرتان!

دلم نوشت:

حلالم کنید....اگر دلتان را شکستم

اگر بی غوله بر هر منسبی در پیشگاه حضرتتان نشستم!

اگر به اشتباه کودکانه سر پنجه ایستادم و دستم را بلند کردم و قد کشیدم و گفتم:

"قد من بلند تر است!"

اگر به قامت ایستاده بود،آسمان بران و لطفش کجا بود!

قامتم بلند شد.....قامتتان کوتاه!

و چه معامله ای می کنید شماها!!

چشمکت را فراموش نمی کنم...از یاد نمی برم...کور شوم اگر فراموش کنم که گفتی:

"راست میگه:قدش بلندتر شده،بچمون مردتر شده!"

حلالم کنید!

...........................................................

دانلود فایل صوتی این قطعه:

دست خط

 

 


نوشته شده در جمعه 92/6/15ساعت 12:19 صبح توسط محسن آبیار نظرات ( ) |


 Design By : Pichak